Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2020

kikikinga
9563 6f8e 500
Reposted byMerelyGiftedwiniakhashoxytocin
kikikinga
9716 af02 500
Reposted fromwerq95 werq95 viaczesciczolem czesciczolem
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
kikikinga
kikikinga
Reposted fromshakeme shakeme
kikikinga
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viashakeme shakeme
3819 a50d
Reposted fromwestwood westwood viashakeme shakeme
kikikinga
3011 15a3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
kikikinga
4906 c2d3
kikikinga
kikikinga
Reposted fromshakeme shakeme viafreeway freeway
kikikinga

April 30 2020

kikikinga
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viafreeway freeway
kikikinga
Żyj tak, jakbyś żył po raz drugi, i tak, jakbyś za pierwszym razem postąpił równie niewłaściwie, jak zamierzasz postąpić teraz.
— Viktor E. Frankl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kikikinga
(...) wychodzę z założenia, że w życiu trzeba robić to, co nam sprawia radość. Zbyt wielu ludzi robi rzeczy, których tak naprawdę nie lubi czy nawet nie znosi, mając wiecznie nadzieję, że nadejdą te lepsze czasy. Ale one często nie nadchodzą, prawda? Czy warto budować wielki dom przez pół życia, by mieszkać w nim rok, dwa? Gdzie jest sens w wykonywaniu pracy, której się nienawidzi, po to, bo może kiedyś, coś? Jaki wreszcie cel w udawaniu przez całe życie kogoś, kim się nie jest, byle tylko spodobać się otoczeniu? Ja czegoś takiego zupełnie nie rozumiem.
— Jakub Małecki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kikikinga
Nic nie jest w życiu proste, ale trzeba uczynić wszytko, aby takim było. Cieszyć się z tego co mamy, a nie zastanawiać nad tym, co jeszcze powinniśmy mieć.
— Anna H. Niemczynow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 02 2020

kikikinga
2271 79fa 500
kikikinga
2268 913f
♥️
Reposted bynotyourstrawberrygrovlyzupazogorkiem34535645454536456inmybetterworldleimakidZoonk11hashgreywolf
kikikinga
2249 6f91
Reposted bygrovlyhash
kikikinga
5154 9388 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 27 2020

kikikinga
0217 954a 500

niby trochę starość, jak piątkowy wieczór wolisz spędzić w domu z książką zamiast iść na miasto na piwo. no, ale z drugiej strony Harry Potter sam się po raz setny nie przeczyta

Reposted byJapaLolita JapaLolita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...