Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

kikikinga
2271 79fa 500
kikikinga
2268 913f
♥️
Reposted bynotyourstrawberrygrovlyzupazogorkiemponurykosiarzinmybetterworldleimakidZoonk11hashgreywolf
kikikinga
2249 6f91
Reposted bygrovlyhash
kikikinga
5154 9388 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 27 2020

kikikinga
0217 954a 500

niby trochę starość, jak piątkowy wieczór wolisz spędzić w domu z książką zamiast iść na miasto na piwo. no, ale z drugiej strony Harry Potter sam się po raz setny nie przeczyta

Reposted byJapaLolita JapaLolita
kikikinga
0195 da3b 500
taktrzebażyć, beskid 2018
Reposted byJapaLolita JapaLolita
kikikinga
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawujcioBat wujcioBat
kikikinga
0156 d7c1 500
beskid2018
kikikinga
0140 62ac 500
justhappyhappyhappy
kikikinga
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatutaj tutaj
kikikinga
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viachrzrzrz chrzrzrz
kikikinga
kikikinga
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
0565 9b23 500
Reposted fromfreakish freakish viamuha muha

March 09 2019

kikikinga
7856 fba9 500
kikikinga
happy weekend!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawujcioBat wujcioBat
kikikinga
kikikinga
1595 f8a7 500
Reposted fromseaweed seaweed viamuha muha

February 21 2019

kikikinga
1915 d907 500
islandia2015
kikikinga
1914 85d5 500
amsterdam2015
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl