Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

kikikinga

June 23 2015

kikikinga
9153 4b72 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viajustmadd justmadd

June 16 2015

9343 e33d 420
Reposted fromartbun artbun vianosmile nosmile
1191 236b 420
Reposted fromtwice twice viachrzrzrz chrzrzrz
kikikinga
5720 313a 420
Reposted frompesy pesy viawsukience wsukience
kikikinga
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viachrzrzrz chrzrzrz
8893 4c9f
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viatutaj tutaj

May 31 2015

kikikinga
4628 18c2 420
Reposted fromfam fam

May 30 2015

kikikinga
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
kikikinga
kikikinga
Reposted fromkanusia kanusia viatrufem trufem

May 29 2015

kikikinga
kikikinga

May 26 2015

kikikinga
kikikinga
9091 287c 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaikari ikari
kikikinga
8959 16ef 420
Reposted fromscorpix scorpix viabeatlanna beatlanna
kikikinga
0844 b839 420
Łódź
Reposted frommagnes magnes viabeatlanna beatlanna

May 25 2015

kikikinga
7968 54bd 420
Reposted fromoutline outline viatrufem trufem

May 14 2015

kikikinga
1699 8d2c 420
Iceland Iceland
kikikinga
1683 4c71 420
Iceland Iceland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl